Gallery

הבהרה חשובה: חשוב לי לציין שכל התמונות המופיעות בגלריה עם חברי המפורסמים אלו תמונות שצברתי במהלך שנים רבות בתוכניות, סדרות ובאירועים שונים. חשוב לי לציין שהמצולמים המפורסמים לא עברו טיפול והם לא היו מטופלים שלי

שמעון פרס – נשיא המדינה בצילום עם אורן זריף

0

תמונה מרגשת עם בנות האח הגדול

0

נירו לוי ואורן זריף – נירו אח יקר

0

דורון מירן ואורן זריף

0

img_1455

0

התרגשות גדולה להכיר את מר פואד בן אליעזר

0

תמונה מרגשת עם כבוד הרב מירושלים

0

img_1085

0

img_1086

0

img_1091

0

img_1092

0

img_1257

0

img_1271

0

img_1287

0

img_1083

0

img_1081

0

img_1078

0

img_1077

0

img_1075

0

img_1062

0

img_1061

0

img_1060

0

img_1059

0

img_1058

0

img_1055

0

img_0848

0

img_0700

0

img_0608

0

img_1469

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e1

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e2

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e3

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e4

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e5

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e6

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e7

0

%e2%80%8efile_001%e2%80%8e

0

%e2%80%8efile_002%e2%80%8e1

0

%e2%80%8efile_002%e2%80%8e2

0

%e2%80%8efile_002%e2%80%8e3

0
טוען עוד...